Model Millera-Orra

1956

Model zarządzania środkami pieniężnymi, który ogranicza fluktuacje gotówki do przedziału między minimalnym poziomem (ustalonym rozważną decyzją zarządu) a górnym limitem, określonym za pomocą równań uwzględniających koszty utrzymania zasobów, koszty transakcji (patrz model Baumola) i podatność przepływów gotówki na zmiany. Model ten okazuje się szczególnie przydatny w sytuacji, gdy przepływy środków pieniężnych są niepewne.

Model Millera-Orra