Widełki cenowe kursu (w  transakcjach papierami wartościowymi)

1208

Widełki cenowe kursu (w transakcjach papierami wartościowymi czy walutami) są to limity ustanawiane przez różne giełdy towarów i opcji na kwotę, o jaką cena standardowego kontraktu może się zmienić w ciągu dnia. Limity te, mające zachęcić do uporządkowania rynku (czyli umiarkowanej zmienności), ustala się odpowiednio do wolumenu obrotów i wrażliwości danego rynku.

Widełki cenowe czyli spread na rynku walutowym :