Modelowanie finansowe

1132

Modelowanie finansowe – Modelowanie na arkuszu kalkulacyjnym

Zastosowanie modeli do przewidywania przyszłych zachowań w realnym świecie podmiotów finansowych, od prostych prognoz przepływów środków pieniężnych przedsiębiorstwa po szacunki wartości godziwej wyrafinowanych instrumentów pochodnych. Najbardziej zaawansowane wersje wykorzystują analizę statystyczną wydarzeń z przeszłości, próbując przewidywać przyszłość z prawdopodobieństwem wystąpienia przypisanym do uzyskiwanych wyników. Po zapewnieniu przez Microsoft wszechobecnego oprogramowania Excel modelowanie finansowe stanowi obecnie integralną część nowoczesnych finansów.