Wskaźnik przepływu środków pieniężnych do zysku

876

Wskaźnik przepływu środków pieniężnych do zysku

Miara jakości zysków, która wskazuje, jak duży przepływ środków pieniężnych jest generowany przez wykazywany zysk księgowy:

Wskaźnik przepływu środków pieniężnych do zysku

W  oparciu o  pośrednią metodę wyliczania przepływu środków pieniężnych z działalności niegotówkowe obciążenia zysku (np. amortyzacja, podatek odroczony itp.) zwykle oznaczają, że przepływ środków pieniężnych jest większy niż zysk księgowy. Wtedy korekty kapitału obrotowego przekształcą przepływ funduszy w przepływ środków pieniężnych. Jeśli kapitał obrotowy rośnie gwałtownie, taka inwestycja może ograniczyć płynność i zmniejszyć przepływ środków pieniężnych z działalności. Zdrowe firmy będą miały stały wskaźnik przepływu środków pieniężnych do zysku. Obniżający się wskaźnik lub mniejszy niż 100% uzasadniałby zbadanie firmy przez analityka finansowego.