Najeźdźca korporacyjny – Pirat korporacyjny

1283

Najeźdźca korporacyjny – Pirat korporacyjny (żargon)

Każdy niepożądany nowy inwestor, który nie jest zadowolony ze status quo w spółce notowanej na giełdzie. Inwestor będzie próbował wymusić zmiany w strategii, polityce finansowej lub w zarządzaniu poprzez wywieranie wpływu jako członek rady lub poprzez walkę na pełnomocnictwa na zgromadzeniu wspólników. W obu wypadkach pirat z reguły nie zgadza się z urzędującym zarządem. Mimo iż analogia do retoryki wojennej może spowodować negatywne skojarzenia, najeźdźca korporacyjny (lub nawet jedynie jego zagrożenie) może mieć pozytywne skutki dla tworzenia wartości dla akcjonariuszy, ponieważ jest to zdrowe wyzwanie dla zarządu, aby spojrzeć krytycznym okiem na swoją działalność.

Najeźdźca korporacyjny - Pirat korporacyjny