Ochrona kapitału

1146

Ochrona kapitału (żargon) jest to ochrona majątku przed każdym przyszłym uszczupleniem spowodowanym inflacją czy spadkiem wartości inwestycji, oznaczająca unikanie spekulacyjnego inwestowania.

Taka ostrożność jest konieczna nawet kosztem przyszłego wynagrodzenia. Dlatego możemy powiedzieć: „Przed przejściem na emeryturę inwestorzy zamiast na poszukiwaniu zysku powinni skupić się na ochronie kapitału w celu zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu życia”. Ochrona kapitału jest również istotna w czasie trudnych warunków rynkowych.

Ochrona kapitału