Cena odkupu

1030

Wycena stosowana w księgowej wycenie rynkowej papierów wartościowych w sytuacji, kiedy występuje marża (spred) mię- dzy ceną kupna i sprzedaży. Cena odkupu, która różni się zależnie od pozycji długiej lub krótkiej jest także ceną najbardziej konserwatywną, gdyż wyłącznie uznaje dochody, spredy rynkowe które mogą być bezzwłocznie zrealizowane na płynnym rynku. Przykład:

Cena odkupu

W sytuacji długiej pozycji, tzn. papierów wystawionych do sprzedaży po 100, cena odkupu wynosi 98. Przy zajęciu krótkiej pozycji, czyli chęci odkupu papierów po 98, mogą być one faktycznie odkupione po cenie 100.