Odpis bezpośredni

1457

Odpis bezpośredni

Odpisanie w koszty składnika aktywów w przypadku, gdy nastąpiła realizacja utraty wartości, albo utrata wartości stała się oczywista. (Zapis księgowy takiej operacji wyglądałby następująco: Koszty – Wn, dany składnik aktywów – Ma). W sytuacji idealnej, aby zadośćuczynić zasadzie współmierności przychodów i kosztów oraz zasadzie ostrożnej wyceny, przed faktycznym uznaniem straty powinno się wcześniej utworzyć odpowiednią rezerwę. Odpis bezpośredni powinien być stosowany jedynie wówczas, gdy utrata wartości jest dla przedsiębiorstwa zaskoczeniem. W wielu systemach prawnych organy podatkowe zezwalają na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie bezpośrednich odpisów. Patrz również odpis w koszty.