Zawodowy sceptycyzm biegłych rewidentów

2017

Zawodowy sceptycyzm biegłych rewidentów

Standard postępowania wymagający od biegłego rewidenta zawodowej czujności, przejawiającej się w dociekliwości oraz krytycznej ocenie dowodów badania. Innymi słowy, trzeba nie być frajerem. Ma to zastosowanie zwłaszcza w przypadku pojawienia się sygnałów ostrzegawczych, na które rewident powinien zareagować niezwłocznie i stanowczo, starając się dotrzeć do sedna sprawy. Zob. także intelektualna ciekawość.