Rankingi jakości ujawnień

1536

Rankingi jakości ujawnień

Agencje ratingowe, w odpowiedzi na obawy rynków kapitałowych co do przejrzystości sprawozdawczości finansowej, opracowują oceny przedsiębiorstw nie tylko w zakresie ich zdolności kredytowej, lecz także jakości ujawnianych informacji. Rankingi te opierają się na nastę- pujących kryteriach:

  • niezależność rady nadzorczej,
  • traktowanie akcjonariuszy mniejszościowych,
  • nadzór właścicielski,
  • jakość zysków,
  • ujawnianie informacji.

Ponieważ agencjom ratingowym nie udało się przewidzieć upadku Enronu w 2001, obecnie są one pod presją inwestorów, ustawodawców oraz organów regulacyjnych, by lepiej wywiązywały się z zadania dostarczania użytecznych informacji.