Prawdziwy i rzetelny obraz

1536

Prawdziwy i rzetelny obraz

Brytyjski termin odpowiadający idei rzetelnej prezentacji. Różnica pomiędzy określeniem „prawdziwy” a „rzetelny” jest subtelna, niemniej faktycznie istnieje. „Prawdziwy obraz” opiera się na faktach i można go skwantyfikować. „Rzetelność” ma charakter bardziej subiektywny i odnosi się do ogólnego wydźwięku sprawozdania finansowego w jego konkretnym kontekście.

Prawdziwy i rzetelny obraz