Pod stołem

973

Pod stołem (slang)

Określenie używane w stosunku do transakcji niejawnych (w  odróżnieniu od transakcji, w  których „karty wykładane są na stół”). Interesy załatwiane „pod stołem” kojarzą się zwłaszcza z działalnością nielegalną, jak np. dawanie łapówek przez dział zaopatrzenia albo przekupstwo.