Roszczenia o zwrot kosztów służbowych

1413

Roszczenia o zwrot kosztów służbowych

Pracownicy muszą otrzymać zwrot wydatków bieżących poniesionych w imieniu swojego pracodawcy, na przykład w czasie podróży służbowej. Sprawa ta powinna być prosta: „aby otrzymać zwrot, należy przedstawić potwierdzenie poniesienia kosztów kwalifikowanych.” Niestety, rozliczenie jest często obciążone ryzykiem nadużycia, marnotrawstwa energii, a nawet napięć. Mogą istnieć uzasadnione spory dotyczące tego, co kwalifikuje się do zwrotu. Poza tym, niektórzy pracownicy mogą uciekać się do nadużyć (patrz zawyżanie kosztów). System kontroli wewnętrznej sugeruje ustanowienie wymogu zatwierdzenia kosztów przez osobę uprawnioną. Również władze podatkowe muszą mieć potwierdzenie, że wypłata środków pieniężnych nie stanowi dochodu do opodatkowania. Jako ktoś, kto składał i zatwierdzał roszczenia o zwrot kosztów, wasz autor stwierdza, że jest to test fair play dla wszystkich.

Roszczenia o zwrot kosztów służbowych