Zapłata warunkowa

1294

Zapłata warunkowa

Cena zakupu, której wysokość uzależniona jest od określonych przyszłych okoliczności. Przykładowo, umowa nabycia spółki może przewidywać, że sprzedawca otrzyma część zysków wypracowanych w przyszłości przez sprzedaną jednostkę. Umowa taka ułatwia transakcję sprzedaży w warunkach niepewnych, gdy trudno jest ustalić cenę zadowalającą obie strony (w efekcie nabywca deklaruje więc, że „zapłaci, kiedy okaże się, ile nabywana firma jest faktycznie warta”). Innym przykładem zapłaty warunkowej może być cena uzależniona od wyceny przeprowadzonej przez stronę trzecią („zapłacimy tyle, ile ekspert uzna za wartość godziwą”). Zapłata warunkowa powstaje doraźnie, gdy pojawia się zagrożenie ryzykiem, czy transakcja dojdzie do skutku. Żadna ze stron nie chce żadnych niedomówień. Pomiędzy stronami musi istnieć zaufanie w zakresie realizacji porozumienia. Wszelkie tego typu umowy znacznie komplikują kwestię uznawania kosztów (w rachunkowości nabywcy) i przychodów (w rachunkowości sprzedawcy)