Podstawowa działalność firmy

2482

Zasadnicza, podstawowa działalność, nadrzędna wobec innych rodzajów zdywersyfikowanej aktywności i usług. Określenie, na czym ma polegać istota działalności firmy, wiąże się z ustaleniem, co przyniesie największe korzyści w warunkach konkurencji (stąd pojęcie „podstawowej specjalizacji”), a zatem ma największe szanse na awans do miana dziedziny strategicznej. Stwierdzając, co jest najważniejsze, z pozosta- łych rodzajów działalności firma może się wycofać, zlecić je podwykonawcom lub realizować w ramach strategicznego porozumienia z innym partnerem. Natomiast w niesprzyjających okolicznościach podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest to, co pozostaje po redukcji personelu czy restrukturyzacji. Istota działalności firmy może się zmieniać wraz z upływem czasu. W odniesieniu do podstawowej działalności banku, to jest pośrednictwa finansowego – czyli gromadzenia niskooprocentowanych depozytów i udostępniania ich w formie kredytów podmiotom gospodarczym – istnieje duża konkurencja ze strony innych instytucji finansowych, rynków kapitałowych, a nawet koncernów przemysłowych (np. producentów wyposażenia).

Podstawowa działalność firmy