Podwójne notowanie

1076

Notowanie akcji spółek na więcej niż jednej giełdzie. Choć jest to bardziej kosztowne pod względem kosztów zgodności (z przepisami) i opłat giełdowych, spółki mogą skorzystać na dostępie do szerszej bazy kapitałowej, większej płynności akcji dzięki staraniom mającym na celu wykorzystanie możliwości arbitrażu między rynkami oraz z korzyści komercyjnych bardziej eksponowanej pozycji, wynikającej z posiadania akcji w obrocie na rynku, na którym spółka prowadzi działalność. Na przykład spółka może posiadać dużą spółkę zależną w innym kraju i uznać, że notowanie jej akcji w innym kraju mogłoby być korzystne. W miarę coraz większej efektywności i  integracji rynków światowych korzyści netto podwójnego notowania będą się zmniejszać. Wtedy powstaje zachęta do wyrejestrowania.