Zarabiać

1113

Zarabiać

Nieformalne określenie na wypracowywanie zysku. Ściślej rzecz biorąc, powinno się raczej mówić „zwiększać wartość netto”, bo na tym właśnie polegają rentowność i dobre wyniki finansowe. Zdarza się, że przedsiębiorstwo wypracowuje nadwyżkę środków pieniężnych, nie będąc jednocześnie rentownym (przykładem może być podupadająca firma wyprzedająca swoje aktywa). Stan konta bankowego bywa więc mylący – dlatego ważną rolą rachunkowości jest dokonanie rozróżnienia płynności i rentowności.

Zarabiać