Podział obowiązków

1343

Podział obowiązków

Ważna zasada kontroli wewnętrznej zakładająca podział funkcji o istotnym znaczeniu na elementy składowe w celu zapewnienia ich niezależnej weryfikacji. Choć może się to wiązać z kosztami wynikającymi z z dublowania nakładów pracy, zmniejsza jednak możliwość wystąpienia błędów lub oszustwa. Przykładowo, rola inicjatora transakcji i osoby rejestrującej transakcję są często rozdzielone pomiędzy dwie różne strony. Zob. także zasada „czworga oczu”.