Zasada obiektywizmu

1952

Zasada obiektywizmu

Zasada rachunkowości wymagająca, by sprawozdanie finansowe było (na ile to możliwe) sporządzone w oparciu o obiektywną i możliwą do zweryfikowania dokumentację, a nie subiektywne opinie. Wraz z założeniem kontynuacji działalności, zasada obiektywizmu stanowi uzasadnienie dla przyjęcia wartości historycznych. Tym niemniej, obiektywizm bywa sprzeczny z innymi zasadami – np. z zasadą ostrożnej wyceny, która wiąże się z dokonywaniem subiektywnej oceny w celu określenia realistycznych wartości. Jak to często zdarza się w rachunkowości, konieczne jest znalezienie kompromisu adekwatnego do potrzeb użytkowników sprawozdania finansowego.