Progresywny podatek dochodowy

1626

Progresywny podatek dochodowy

System podatku dochodowego od osób fizycznych stopniowo zwiększający krańcowe stawki opodatkowania (tj. podatek do zapłaty) w miarę wzrostu dochodu do opodatkowania. Choć cynicy nazywają to „zdzieraniem z bogatych”, założenia podatku progresywnego opierają się na ekonomicznej logice malejącej użyteczności krańcowej: im więcej czegoś mamy, tym mniejszą przedstawia to dla nas wartość (co tyczy się również dochodu). Jeżeli przyjmiemy prawdziwość tego założenia, opodatkowanie dochodu krańcowego wyższą stawką powinno być mniej „bolesne”.

Progresywny podatek dochodowy

Progresywny podatek

Progresywny system podatkowy – Opodatkowanie progresywne

System podatkowy zakładający wzrost krańcowych stawek podatkowych wraz ze wzrostem dochodu do opodatkowania. Przyjmując, że bogaci powinni płacić więcej nie tylko w kwotach bezwzględnych, ale także w relacji do swojego dochodu, rozwiązanie to zapewnia to tzw. sprawiedliwość pionową.