Broker

1324

Broker

Osoba uznawana przez organy regulacyjne rynku papierów wartościowych za posiadającą kwalifikacje wystarczające do udzielania porad inwestycyjnych ludności. Wszelkie późniejsze zlecenia transakcji przekazywane są maklerowi, który ją realizuje. Broker może pracować dla maklera lub być niezależnym doradcą. Aby uzyskać rejestrację, broker musi zwykle posiadać pewne minimalne kompetencje; zobowiązany jest też zawodowymi i etycznymi normami postępowania.