Prowadzenie ksiąg rachunkowych

1473

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Codzienne rejestrowanie transakcji w księgach rachunkowych, zwykle przy użyciu systemu podwójnego zapisu. Kojarzone zwykle z mechanicznym aspektem rachunkowości. Większość czynności zwią- zanych z prowadzeniem ksiąg polega na dokonywaniu zapisów po stronie Debet i Credit, w następującej kolejności. Patrz również cykl obrachunkowy.

Proces księgowania transakcji

Prowadzenie ksiąg rachunkowych