Przeinwestowanie

1295

Nadwyżka środków finansowych w stosunku do przyszłych potrzeb. Przykładowo, przeinwestowany plan emerytalny charakteryzuje się przewagą zainwestowanych środków nad obliczonymi przez aktuariusza zobowiązaniami. Kwota przeinwestowania może być traktowana jako „poduszka finansowa”, w razie gdyby zwroty z inwestycji i/lub przyszłe wydatki oszacowane były zbyt optymistycznie. W innej perspektywie przeinwestowanie będzie to „czysta nadwyżka”, którą można bez obaw wycofać i wykorzystać gdzie indziej. Wykonalność takiego planu zależy od tego, czy przepisy dotyczą- ce emerytury i prawo pracy pozwalają na wycofywanie nadwyżek. O przeinwestowaniu mówi się również wtedy, gdy emisja długu rządowego przekracza środki potrzebne na pokrycie deficytów operacyjnych.