Czek idzie pocztą (jedno z najstarszych kłamstw)

876

Wymówka często podawana wierzycielom domagającym się zaległej zapłaty. W systemie regulowania płatno- ści na papierze, czeki były wysyłane pocztą, którą wówczas można było obwinić za opóźnienie. Kiedy nie korzysta się z czeków, szuka się innych pomysłowych wymówek („księgowy zachorował” lub „nie możemy znaleźć państwa faktury” itp.). Radzenie sobie z wymówkami to wyzwanie dla windykacji.

Zobacz: Czek