Inwestor alfa

1253

Inwestor alfa (żargon)

Sprytny inwestor, zwykle zawodowy zarządzający, który poszukuje na giełdzie okazji wg kryterium cen akcji, które nie odzwierciedlają wartości wewnętrznej, bazującej jedynie na ocenie ryzyka. (Wartość akcji, której nie tłumaczy jej wskaźnik „beta”, czyli ryzyko w  porównaniu do innych akcji w  tej samej klasie aktywów, jest określana w modelu wyceny aktywów kapitałowych jako wartość „alfa”). Rynki efektywne (patrz hipoteza rynku efektywnego) sugerują, że wartości alfa nie mogą tak naprawdę istnieć w długim okresie (a jeśli tak jest, zostają natychmiast obniżone lub ponadplanowy zysk jest odprowadzany w honorariach dla zarzą- dzających funduszami). Pogoń za zyskami z „alf ” wydaje się złudna, ponieważ nikt nie jest mądrzejszy od „silnego” rynku efektywnego. Mimo to, nic nie powstrzymuje ludzi przed próbami, zwłaszcza jeśli sądzą oni lub umieją przekonać innych, że posiadają wyjątkowe talenty.

Inwestor alfa