Rachunkowość generacyjna

1363

Rachunkowość generacyjna

Międzyczasowe państwowe zestawienia rachunkowe. Rachunkowość generacyjna mierzy łączną wartość netto podatków, jakie obywatele urodzeni w danym roku będą musieli zapłacić, przyjmując obecne stopy podatkowe i potrącając płatności z tytułu świadczeń, jakie otrzymają.

Rachunkowość generacyjna

Różnica stanowi kwotę, jaką obywatele ci pozostawią w spadku przyszłym pokoleniom – w formie nadwyżki lub w postaci długów. Rachunkowość generacyjna naświetla konwencjonalne miary kondycji finansowej danego państwa z zupełnie innej perspektywy. Przykładowo, wiele krajów uprzemysłowionych, których sytuacja finansowa przedstawia się dobrze z punktu widzenia bieżących wydatków, faktycznie obciąża swoją przyszłość hipotekami. Następne pokolenia będą musiały płacić wyższe podatki lub korzystać z niższych świadczeń, jeżeli zadłużenie (czyli narosła kwota świadczeń, które uprzedni podatnicy otrzymali od przyszłych podatników) zostanie kiedykolwiek obsłużone, nie mówiąc nawet o jego spłaceniu.