Internetowy handel obligacjami

1073

Korzystanie z Internetu w celu skojarzenia graczy z rynku obligacji, zarówno pożyczkobiorców jak i inwestorów. Na przykład, zamiast dystrybucji obligacji za pośrednictwem inwestorów instytucjonalnych, poważany emitent może wykorzystać Internet, by dotrzeć do rynku detalicznego. W  efekcie zmniejszą się prowizje i opłaty maklerskie płacone pośrednikom, zwykle bankom inwestycyjnym. Do potencjalnych korzyści internetowego handlu obligacjami należą większa przejrzystość, mniejsze koszty transakcji oraz większa płynność. Internetowy handel obligacjami ma podobny wpływ na bankowość komercyjną co eliminacja pośredników. Przykładową stronę dla zainteresowanych obrotem obligacjami w Internecie można znaleźć pod adresem www.BondClick.com.