Realokacja aktywów

957

Przeniesienie kapitału zainwestowanego w daną działalność na inną poprzez sprzedaż starych aktywów i zakup nowych. Z takiego postępowania płynie sygnał o realizacji istotnych działań strategicznych w przedsiębiorstwie. Aby realokacja aktywów była opłacalna, korzyści z niej płynące muszą przewyższać jej koszty (np. prowizje z tytułu sprzedaży i zakupu), traktowane często jako „koszty poniesione nieodwołalne”.