Leasing operacyjny

960

Rodzaj krótkoterminowego leasingu, w  którym istnieje możliwość wypowiedzenia umowy leasingowej, a  wartość końcowa leasingowanych aktywów jest wysoka. W rachunkowości leasing taki rozlicza się, zaliczając opłaty leasingowe w koszty i wykazując przedmiot leasingu jako pozycję pozabilansową. Porównaj z leasingiem finansowym.

Leasing operacyjny