Rynki nieformalne

2138

Rynki nieformalne

Każdy nieregulowany lub nieformalny rynek finansowy, który powstaje jako alternatywa dla rynku podstawowego. Na przykład American Stock Exchange kiedyś był uznawany za rynek pozagiełdowy, ponieważ ta giełda zaczynała pod gołym niebem, na ulicach Manhattanu. W przypadku kredytów rynki nieformalne mogą powstawać z powodu ściśle regulowanych rynków, które starają się utrzymywać stopy procentowe poniżej poziomu rynkowego. Sztucznie obniżane stopy procentowe zazwyczaj ograniczają podaż kredytów. W takiej sytuacji będący w potrzebie kredytobiorcy są gotowi zapłacić proponowane na rynku nieformalne stopy procentowe, aby mieć dostęp do finansowania. Nieformalne rynki kredytowe istniały w Korei, Iranie i Afganistanie.

Rynki nieformalne