Spółka celowa

1431

Spółka celowa

Prawnie utworzony organ, który ma na celu pojedyncze, ograniczone działanie, podejmowane w celu osiągnięcia jakiegoś konkretnego celu, zazwyczaj aby kupić i posiadać konkretne aktywa. Spółki celowe są podzbiorem jednostek specjalnego przeznaczenia. Aby zobaczyć więcej na temat związanej z tym sprawozdawczości, patrz Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku.