Strategiczna rachunkowość zarządcza

1880

Strategiczna rachunkowość zarządcza

Wyższy poziom rachunkowości zarządczej, wykraczający poza wewnętrzne informacje i podejmujący próbę uwzględnienia zewnętrznych informacji w analizach i raportach. Podejście takie ma na celu umożliwić porównywanie wyników przedsiębiorstwa (jego kosztów, udziału w rynku, stopy wzrostu, oferty produktów, cyklu produkcji itp.) z wynikami konkurencji. Wartości bezwzględne uzupełnia się wartościami relatywnymi, uzyskanymi w wyniku porównania z podobnymi przedsiębiorstwami z branży, albo z wzorcami. Dzięki ukierunkowaniu na zewnątrz, strategiczna rachunkowość zarządcza znajduje praktyczne zastosowanie w podejmowaniu poważnych, ramowych decyzji w warunkach konkurencji rynkowej.