Suma ubezpieczenia

1195

Suma ubezpieczenia – Ochrona ubezpieczeniowa (żargon)

Suma, na jaką chroni ubezpieczonego polisa ubezpieczeniowa. Słowo „cover” jest skrótem od słowa „coverage” (ang. – odszkodowanie) i oznacza, że ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia strat. Ubezpieczony może powiedzieć: „Jestem chroniony od pożaru na 100 000 dolarów”.

Z powodu zawsze obecnej pokusy nadużycia większość ubezpieczycieli wypłaca odszkodowanie wysokości równej poniesionej stracie (odszkodowanie ma wyrównać straty, a nie być źródłem zysku).

Suma ubezpieczenia - Ochrona ubezpieczeniowa