Kapitalizm zarządczy

1007

System wolnej inicjatywy funkcjonujący przy względnie ograniczonych prawach akcjonariuszy oraz braku utrwalonych zasad ładu korporacyjnego, które zadbałyby o interesy udziałowców. Powstałą w ten sposób „próżnię władzy” zapełniają szefowie dużych korporacji, którzy w niewielkim stopniu ponoszą odpowiedzialność wobec osób z zewnątrz. Opis ten niewątpliwie pasuje do okresu tuż po II  wojnie światowej, natomiast dziś, dzięki takim czynnikom jak globalizacja i silna konkurencja, władza powraca do rąk akcjonariuszy.

Kapitalizm zarządczy