Szybkość obrotu zapasów

1600

Szybkość obrotu zapasów

Związek pomiędzy stanem zapasów w danym momencie a kosztami sprzedanych produktów, towarów i materiałów, które przepływają przez konto zapasów. Im mniejszy stan zapasów w  stosunku do rocznych kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, tym wyższy wskaźnik szybkości obrotu zapasów, a tym samym tym szybsza rotacja zapasów. Przy założeniu, że pozostałe wielkości pozostają stałe, wysoki poziom wskaźnika szybkości obrotu zapasów jest pożądany: oznacza on obniżenie kosztów finansowania i  zmniejszenie ryzyka występowania zapasów o obniżonej wartości użytkowej lub handlowej. Z drugiej strony poziom wskaźnika szybkości obrotu zapasów w bardzo dużym stopniu zależy od charakteru produktu i rynku. Niektóre towary (np. artykuły luksusowe) charakteryzują się niskim poziomem wskaźnika szybkości obrotu zapasów, ale za to wysoką marżą.

Szybkość obrotu zapasów