Cierpliwy kapitał

1424

Cierpliwy kapitał (żargon)

Źródło kapitału gotowe czekać przez dłuższy czas na zwrot z  dokonanych inwestycji, w przeciwieństwie do podmiotów nastawionych na umownie zagwarantowane zobowiązanie lub krótkoterminowy zwrot.

Dobrymi przykładami są tu właściciele-kierownicy małych lub średnich przedsiębiorstw oraz inwestorzy private equity. W biznesie cierpliwość jest kwestią znalezienia złotego środka. Z jednej strony jest to „cnota”, ale z drugiej: „ileż można czekać?”