Wskaźniki dla analityków

884

Wskaźniki dla analityków

Spotykana na rynku giełdowym praktyka polegająca na ujawnianiu przez przedsiębiorstwa wybranych informacji analitykom. Głównym celem takiego postępowania jest ułatwienie analitykom oszacowania przewidywanych wyników przedsiębiorstwa i adekwatnego doradztwa odnośnie do obrotu jego akcjami. Aby uniknąć posądzeń o przekazywanie informacji poufnych, informacje ujawniane przez przedsiębiorstwo są niesprecyzowane i niepoparte dowodami. Z opinii analityków wyłania się następnie konsensus względem przewidywanego zysku przedsiębiorstwa, który z kolei kształtuje cenę akcji. Podawanie orientacyjnych informacji analitykom giełdowym stanowi formę relacji inwestorskich. Przedsiębiorstwa stosują tę metodę, aby nie łamiąc uregulowań dotyczących obrotu papierami wartościowymi, jednocześnie umożliwić rynkowi lepsze zrozumienie swoich wyników.