Rekordowe zyski (żargon)

1424

Rekordowe zyski (żargon)

Wysokie, niespotykane dotychczas zyski opublikowane w sprawozdaniu finansowym dużej spółki giełdowej będącej w centrum publicznego zainteresowania. Jeżeli spółka działa we wrażliwym sektorze, zyski takie mogą przysporzyć jej więcej krytyki, niż poklasku – przynajmniej ze strony konsumentów. Przykładowo, nagły skok cen ropy naftowej w 2006 roku spowodował osiągnięcie rekordowych zysków przez wiele spółek z branży energetycznej (amerykański Exxon Mobil zarobił wówczas 36 miliardów USD).

Rekordowe zyski (żargon)