Metoda pomiaru prac inżynieryjno-technicznych (w szacunku kosztów)

1413

Metoda pomiaru prac inżynieryjno-technicznych (w szacunku kosztów)

System klasyfikacji kosztów, który obejmuje ich staranną identyfikację na podstawie cech kształtowania się kosztów, grupującego koszty na zmienne, stałe lub częściowo zmienne (mieszane). Pomiarów dokonuje się w oparciu o obserwację faktycznej działalności („analizę czasu i ruchu”). Metoda ta jest czasochłonna, ale dokładna, choć różne rodzaje działalności (np. prace badawczo-rozwojowe, reklama) są trudne do zmierzenia. Porównaj z alternatywnymi metodami, jak rachunek kosztów działań, metoda analizy kont, metoda uzgodnieniowa w szacunku kosztów, metoda szacowania kosztów według najwyższego i najniższego poziomu działalności, metoda najmniejszych kwadratów i Kaizen.