Ustawianie się (przed dużym zleceniem)

1005

Ustawianie się (przed dużym zleceniem) (żargon)

Obrót akcjami lub obligacjami zanim zrobi to duży fundusz inwestycyjny, po otrzymaniu informacji, że dany fundusz zamierza właśnie te walory kupić lub sprzedać. Ponieważ duża transakcja zwykle wpływa na cenę rynkową w sposób przewidywalny, osoba dysponująca informacjami poufnymi może skorzystać na tej wiedzy. Transakcje polegające na ustawianiu się przed dużym zleceniem są niezgodne z prawem i czasem podkopują reputację sektora funduszy powierniczych, gdy zarządzający aktywami angażują się w takie transakcje na szkodę swoich klientów. Nazywane są również „uprzedzaniem operacji”. Porównaj z kolorowaniem (formą czerpania korzyści z informacji poufnych).