Fundusze funduszy

1289

Fundusz inwestycyjny inwestujący w inne fundusze inwestycyjne z zamiarem zwiększenia ogólnej dywersyfikacji gromadząc pulę inwestycji w porównaniu do drobnych inwestorów posiadających bezpośrednio zróżnicowany portfel papierów wartościowyh. W  funduszach powierniczych, dywersyfikacja jest już wystarczająca. Dalsze mnożenie funduszy jedynie zwiększyłoby obciążenie opłatami administracyjnymi. Fundusze funduszy są często wykorzystywane do inwestowania w fundusze hedgingowe, ponieważ zwykle mają dość duży minimalny poziom inwestycji w porównaniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, co pozbawia wielu mniejszych inwestorów możliwosci bezpośredniego inwestowania. Również fundusze emerytalne i inne instytucje często inwestują w fundusze funduszy hedgingowych w części lub w całości swoich programów alternatywnych inwestycji, czyli inwestycji innych niż tradycyjne akcje i obligacje.