Krajowa Autoryzowana Organizacja Ratingów Statystycznych

966

Oficjalne oznaczenie przyznawane przez amerykańską Komisję Papierów Warto- ściowych i Giełd (SEC) agencjom ratingowym spełniającym określone normy rzetelności. Tytuł ten miał odsiać agencje nastawione na szybki zysk, ze wzglę- du na ich znaczenie na rynkach kapitałowych. Jednakże ogranicza to dostęp nowych agencji ratingowych do rynku i  stąd poddawany jest pewnej krytyce. W roku 2008 do ośmiu organizacji posiadających ten tytuł należały:

  • Moody’s Investor Service,
  • Standard & Poor’s,
  • Fitch Ratings
  • M. Best Company,
  • Dominion Bond Rating Service, Ltd.
  • Japan Credit Rating Agency, Ltd.
  • R&I, Inc.,
  • Egan-Jones Ratings Company.