Wartość rezydualna w leasingu

1598

Wartość rezydualna w leasingu

Suma, jaką leasingobiorca musi zapłacić w celu prawnego objęcia tytułu własności w chwili wygaśnięcia umowy leasingu. W  Stanach Zjednoczonych w  przypadku leasingu kapitałowego jest to symboliczna kwota wynosząca 1 dolara. W przypadku leasingu operacyjnego jest to zazwyczaj wartość rezydualna wyznaczona przez wartość rynkową lub za pomocą przeliczenia odejmującego konkretną kwotę amortyzacji od kosztu pierwotnego. Różnica pomiędzy wartością rezydualną a wartością rezydualną leasingu polega na tym, że ta druga określana jest przez warunki umowy i  jako taka odzwierciedla nie tyle wartość ekonomiczną, co konkretne interesy handlowe.