Wpływ danych makro na rynki finansowe

2210

Dane makroekonomiczne to dane z gospodarek światowych publikowane w określonych odstępach czasowych przez krajowe instytucje zajmujące się ich gromadzeniem oraz wyliczaniem.

Najważniejsze dane dla globalnej gospodarki to informacje z:

  • USA,
  • Eurolandu,
  • Japonii,
  • oraz coraz częściej również z Chin a także np z Australii

Najważniejsze dane publikowane z gospodarek to:

Inwestorzy najczęściej zwracają uwagę na dane z USA. Mają one wpływ na waluty, rynki akcji, towary i obligacje.

Wpływ danych makroekonomicznych na waluty

Np. EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, (dolar na drugim miejscu – lepsze dane dla dolara powodują spadki)
Np. USD/JPY, USD/PLN (dolar na pierwszym miejscu – lepsze dane dla dolara powodują wzrosty)

Oprócz tego na notowania danej pary walutowej mają wpływ dane dla drugiej pary walutowej.
Np. GBP/USD – lepsze dane z Wielkiej Brytanii przełożą się na wzrosty.

Wpływ danych makroekonomicznych na rynki akcji

Lepsze dane z gospodarki USA przekładają się na wzrosty na giełdach za oceanem. Ponieważ gospodarka światowa to system naczyń połączonych to prowadzi to do wzrostów na innych giełdach. Gorsze dane dla innego kraju (np. Grecja, Hiszpania) przekładają się na spadki na danym rynku.

Wpływ danych makroekonomicznych na towary

Większość surowców i towarów jest notowana w dolarach.
Umocnienie dolara przekłada się na spadek kursu np. złota, miedzi, ropy, pszenicy, itd.
Osłabienie dolara ma skutek odwrotny,

Dla każdego towaru występuje duża ilość danych fundamentalnych. Często mają one większy wpływ.

Ropa – informacje o wielkości produkcji i popytu na ropę,
Złoto – np. zakupy (sprzedaż) przez banki centralne,
Pszenica – np. warunki klimatyczne. Susza w 2010 i 2012 przełożyła się na silne wzrosty o 100 i 50% w ciągu 2 miesięcy.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI FUNDAMENTALNYCH?

Przed każdym dniem powinniśmy wiedzieć jakie informacje pojawią się w kalendarzu makroekonomicznym.

Następnie dokonujemy selekcji danych ze względu na ich ważność.

Warto przejrzeć najważniejsze dane makro dla gospodarki USA aby zobaczyć jakie są kluczowe dane makro dla tej gospodarki.