Teoria opcji realnych

1330

Teoria, która zajmuje się wyceną skutków przyszłych decyzji. Opcja to prawo kupienia/sprzedania czegoś. Zachowując „otwarte opcje” w przeciwieństwie do „zatrzaskiwania drzwi”, możemy w  przyszłości skorzystać z  nadarzających się możliwości. Na przykład oceniając decyzje nakładów kapitałowych, teoria opcji realnych stara się skwantyfikować wartość „otworzenia” większej liczby przyszłych wariantów niż w momencie dokonywania inwestycji. Tradycyjna analiza nakładów kapitałowych zakładała w  oparciu o  niezmienne projekcje, że przepływy środków pienięż- nych albo będą osiągnięte, albo nie. Tymczasem w rzeczywistości w zarządzaniu wynikami projektu ciągle dokonuje się pomiarów wraz z upływem czasu. Teorię opcji realnych stosuje się również do decyzji, czy zrealizować papier wartościowy (zamknąć przyszłe opcje), czy angażować się w restrukturyzację długu (pozostawiając opcje otwarte). Skwantyfikowanie wycen w teorii opcji realnych wymaga bardzo skomplikowanych technik ilościowych.

Teoria opcji realnych