Wycena zapasów od ceny detalicznej

1587

Wycena zapasów od ceny detalicznej

Metoda wyceny zapasów, polegająca na wychodzeniu od ceny sprzedaży i dochodzeniu do kosztu przez odjęcie marży brutto odpowiednio dla poszczególnych kategorii produktów. Ze względu na jej wygodę, wycena zapasów od ceny detalicznej jest często stosowana przez sprzedawców detalicznych i hurtowników. Jest ona szczególnie praktyczna w przypadku dużych ilości szybko zmieniających się towarów o podobnej marży. Metoda ta jest dozwolona dla potrzeb sprawozdawczości finansowej (patrz MSR 2), o ile jej wynik jest zbliżony do wyceny FIFO, a wartości z wyceny są niższe od ceny sprzedaży netto.