Spółka-sierota (żargon)

1519

Spółka-sierota (żargon)

Spółka, która w istocie rzeczy stanowi jednostkę zależną, ale z powodu luk w przepisach prawa spółek nie musi być konsolidowana. Przykładowo, jednostka dominująca może posiadać w niej 49% akcji zwykłych, w powiązaniu z dodatkowymi 2% znajdującymi się w „zaprzyjaź- nionych rękach” i udziałami mniejszościowymi uprzywilejowanymi co do prawa głosu. Sytuacja taka może zostać stworzona w celu obejścia określonej w przepisach definicji jednostki zależnej, która często przewiduje posiadanie udziału przekraczającego 50% akcji i kontrolę w zarządzie. Jest to jedna z metod rachunkowości kreatywnej, wykorzystywana w celu uniknięcia wykazywania aktywów i zobowiązań spółki-sieroty w bilansie jednostki dominującej. Od czasu jednak zamknięcia pewnych luk w przepisach przez zastosowanie pojęć wszechobejmujących (jak np. „dominujący wpływ”; patrz Dyrektywa Siódma Unii Europejskiej), spółki-sieroty występują coraz rzadziej. Albo jest się właścicielem spółki, albo nie; jeżeli tak – należy dokonywać konsolidacji. Patrz również prezentacja powiązana.