Wynagrodzenia (rady nadzorczej)

1425

Wynagrodzenia (rady nadzorczej)

wszelkie wynagrodzenia finansowe za wykonane usługi lub zajmowane stanowisko. W przypadku członków rady nadzorczej przedsiębiorstwa, oznacza to honoraria, udziały w zyskach, opcje giełdowe i różne inne warunki wstępne.

Wynagrodzenia (rady nadzorczej)