Rezerwa uznaniowa

1355

Rezerwa uznaniowa

Kapitał rezerwowy utworzony przez zarząd w celu zapewnienia zgodności ze statutem spółki lub z przyczyn ostroż- nościowych, by ograniczyć wypłaty dywidendy (np. gdy spółka chce zachować środki na realizację dużego programu inwestycyjnego). Tworząc rezerwę uznaniową, spółka sygnalizuje swoim udziałowcom, że nie ma możliwości wypłaty całości zysków zatrzymanych. Porównaj z kapitałem zapasowym.