Wyniki finansowe

1367

Wyniki finansowe

Dość szeroki termin odnoszący się do finansowych rezultatów działalności przedsiębiorstwa za dany okres obrotowy. W odróżnieniu od danych operacyjnych, obejmujących wielkość produkcji, statystykę klientów, liczbę zatrudnionych pracowników itp., wyniki finansowe skupiają się na szczegółach dotyczą- cych sprzedaży, zysku, aktywów i wartości netto przedsiębiorstwa (koncentrując się przede wszystkim na kwocie zysku).

wyniki finansowe